Illustrasjonsbilde. Transportutfordringene i byene.
Illustrasjonsbilde. Transportutfordringene i byene.

Dette uttaler fungerende vegdirektør Lars Aksnes i to ferske innlegg nylig; i fagbladet Samferdsel sitt mars-nummer (kronikk sammen med jernbanedirektør Enger) og på et fagseminar om bærekraftig mobilitetsplanlegging.

Dagens bil-dominerte bytrafikk, der over 80 % av rushtrafikken består av solo-bilister, kan ikke fortsette. Veksten skal tas mykt og kollektivt.

At flest mulig bør gå og sykle er det bred enighet om. Hva som bør inngå i begrepet kollektivt er det derimot mer nyanserte meninger om. Elbilens videre skjebne i kollektivfeltene kan virke usikker. Særlig hvis elbilførerne fortsetter å kjøre like mye alene som de gjør nå. Kanskje enda mer enn øvrige bilførere.
Men – ved siden av bilførerne er det i større grad enn noen gang, enormt med ledig plass. Alle de tomme passasjersetene hos de solo-bilistene som lager køene, utgjør den suverent største transportressursen av alle.

Samkjøring er en del av løsningen

Nå er denne ubrukte transportkapasiteten endelig omtalt i Nasjonal transportplan (NTP). Først i grunnlaget for strategirapporten, kap5.7, deretter i selve hovedrapportens kap2 under avsnittet «Smartere». I kronikken i Samferdsel refererer våre toppdirektører til pilotprosjektet i Bergen, som forventes å gi verdifull informasjon om mulige effekter av de app-baserte løsningene vi tester ut her. Som i planene er tenkt å inngå i en helhetlig plattform for alle miljøvennlige transportformer.

Av: Sigmund Riis, sjefingeniør Statens vegvesen