Spørsmål og svar

Under finner du en samling med ofte stilte spørsmål og svar om samkjøring. Dersom du har flere spørsmål, send det gjerne til oss slik at vi kan legge det ut her på siden.

Hvorfor skal jeg samkjøre?

I rushtiden sitter sjåføren alene i 6 av 7 biler. Byene vokser, og det blir stadig økt press på veiene. Man kan ikke bygge seg ut av dette lenger. Kapasiteten kan derimot utnyttes bedre. Hver morgen kjører personbiler med 60.000 tomme seter mellom Åsane og sentrum. Samtidig er bussene fulle.

Ved å samkjøre, utnytter vi ressursene bedre, vi får mindre kø, mer forutsigbarhet i trafikken og mindre forurensning.

Hvorfor ikke ta bussen, sykle eller gå isteden?

Både klimamessig, helsemessig og ressursmessig er sykling, gange og kollektivtransport den beste måten å reise på. Prosjektet støtter derfor alle tiltak som forbedrer kollektivtilbudet og forholdene for sykkel.

I dag foretas det ca. 1 million reiser pr dag. Av disse er 3% på sykkel, 19% til fots og 15% reiser kollektivt. 47% av reisene er kjøring med kun sjåføren i bilen. Det er denne andelen vi ønsker å redusere. En økning av antall personer i bilen fra dagens 1,17 til 1,5 vil tilsvare like mange som reiser kollektivt i dag, og vil gjøre en stor forskjell i bilkøene.

Er det trygt å sitte på med fremmede eller slippe fremmede inn i bilen?

Det er generelt liten risiko knyttet til samkjøring. De fleste reisene vil foregå med naboer og kolleger i forbindelse med arbeidsreiser, og reiser til og fra fritidsaktiviteter.  Med en app har man mulighet til å kontrollere hvem man ønsker å samkjøre med – enten man som sjåfør velger passasjer, eller som passasjer aksepterer tilbud fra sjåfør. Sikkerhetstiltakene varierer fra app til app. Alle har imidlertid det til felles at brukere må registrere seg som samkjørere. De fleste appene viser bilde av samkjøreren – i tillegg til å tilby muligheter for å sette ulike preferanser. (F.eks at kvinner kjører med kvinner).

Må jeg snakke med de jeg samkjører med?

Folk er forskjellige. Noen ønsker å prate, andre vil gjerne ha stillhet. Vis hensyn!

Er det staten som tjener på at jeg samkjører?

Beløpet som er foreslått som betaling går til sjåføren. Vi jobber med andre ordninger som skal gi fordeler for de som samkjører; som reduserte bompenger og parkering.

Er dette pirattaxi-virksomhet?

Nei, denne formen for samkjøring er ikke pirat-taxi virksomhet.

Det eksisterer i dag en rekke løsninger som kobler sjåfør og passasjer. Det er viktig å skille mellom apper der passasjeren bestiller tur, og apper der passasjer og sjåfør skal samme vei. Det er bare siste kategori som betraktes som samkjøring. Sjåføren vil ikke ha noen økonomisk gevinst ved samkjøring, men det er rimelig at sjåfør og passasjer deler på kostnadene (bensin, bompenger, parkering).

Må jeg kjøre til samme tid hver dag?

Med mange samkjørere i systemet kan du samkjøre når det passer for deg. Det vil si at du kan tilby eller søke etter skyss rett før du går ut døren. Hvis mange nok gjør dette et par ganger i måneden, er det et fint bidrag til å redusere køene.

Om du daglig reiser samme rute til samme tid, er det mulig å sette opp en fast reiseplan slik at du slipper å registrere deg hver dag

Hvilken app skal jeg velge?

I prosjektet benytter vi appen HentMEG. På sikt vil andre apper som har samme formål også bli en del av den Offentlige Samkjøringsplattformen. Dette vil bidra til at brukerne får tilgang til flere turer, og dermed større sjanse for å få treff.

Er mine persondata sikre?

All informasjon er anonymisert og ligger på en server som står i Norge. Datatilsynet gir føringer om hvordan informasjonen skal behandles.

Hvorfor vil ingen sitte på med meg / tilbyr ingen meg skyss?

Årsaken er nok at det ikke er noen registrerte samkjørere som skal samme vei som deg. Be venner og kollegaer om å laste ned appen slik at dere er flere som samkjører. Jo flere som bruker systemet i ditt geografiske område, desto større er sannsynligheten for at du får sitte på med noen eller kan tilby noen skyss.