Giftlokk over Bergen. Foto: Bergen kommune, Klimaseksjonen
Så snart vi får kaldt og fint vær i byen vår blir det snakk om å innføre partall/oddetall-kjøring i sentrale deler av Bergen. Ganske dramatisk. Hvordan da komme seg på jobben? Hvor er ekstrabussene? Våger jeg å sykle på glatten? Når må jeg opp? Er det praktisk gjennomførbart?

Tenk om…

Hva om vi alt nå hadde som vane å samkjøre med tilfeldige medtrafikanter når det passer via en godkjent app? Turen ville gi sjåføren spesielle goder som lavere takst gjennom bomringen og ved offentlig parkering, mot litt høyere takst ellers. Samtidig hadde næringslivet kommet med egne goder for sine ansatte og med sjefen selv som en ivrig samkjører. Ved vinterkalde dager tilsvarende denne uken kunne «supersamkjøring» settes inn ved å skru på «volumknappen» som gir samkjørere gratisbillett gjennom bomringen. Koster nesten ingenting og krever ingen ekstraberedskap for kollektivtrafikken disse få dagene i året.

Dit må vi komme så fort som mulig. Fint vintervær kan det bli flere ganger – og ikke bare i Bergen, men også i de virkelig store byene hvor de alt i dag har et mangedobbelt NOx-nivå på sine «Danmarksplasser», sammenlignet med det vi har her i Bergen.

Arild Eggen, prosjektleder