Samkjør – når det passer!

Vårt hovedmål er å redusere rushtrafikken ved å utnytte kapasiteten i ledige bilseter. Ved å få flere til å kjøre sammen skal vi bidra til at det blir mindre kø i rush-tiden og mindre luftforurensning.

Bakgrunn for «Spontan samkjøring»

Prosjektet «Spontan samkjøring» startet våren 2007 i regi av Statens vegvesen (SVV).

I Bergensområdet er det grovt regnet seks hundre tusen ledige bilseter i rush-timene og et passasjerbelegg i hver bil på bare 0,15 personer. Målsettingen er å utnytte ledig setekapasitet ved å koble sammen de som tilbyr og de som ønsker et ledig bilsete. I prosjektet tester vi ut teknologi, og har en app under utvikling (HentMEG). Appen skal gjøre det enkelt for brukerne å finne noen å kjøre sammen med, enten som passasjer eller som sjåfør.

På sikt vil HentMEG være en del av en Offentlig Samkjøringsplattform (OSP), hvor det skal være mulig å koble sammen ulike apper og løsninger med sanntidsinformasjon om ulike former for transporttilbud innenfor samkjøring eller kollektivtransport.

Om prosjektgruppen

Prosjektgruppen består av medlemmer fra prosjekteieren Statens Vegvesen, Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Triona AS og ITS Norge. Arild Eggen er prosjektleder og prosjektgruppen har kontorplass i Østre Nesttunveg på Nesttun.

Prosjektgruppens testperiode i Bergensområdet avsluttes våren 2015. Ordningen skal deretter settes i drift og utvides til en nasjonal ordning.

Visste du at…

  • I rushtiden sitter sjåførene alene i 6 av 7 biler.
  • Ved å redusere biltrafikken med ca. 10 % i rushtiden, vil trafikken flyte fint.
  • Dersom hver og en av oss kjører sammen til og fra jobb et par ganger i måneden er det tilstrekkelig for å redusere køene.