Narvestad er en ivrig samkjørerNarvestad oppdager fordelene ved samkjøring og starter rekrutteringen i borettslaget sitt. Men lykkes han? I kampanjefilmen: Kutt køen – kjør sammen! brukes humor som virkemiddel for å formidle hvilke fordeler samkjøring gir.

– Når vi vet at det i rushtiden sitter sjåfører alene i 6 av 7 biler er det et stort potensiale for samkjøring. Det skal ikke så mye til for å få fin flyt i trafikken. Dersom hver og en av oss kjører sammen til og fra jobb et par ganger i måneden er det tilstrekkelig for å redusere køene. Men det må svare seg, sier prosjektleder Arild Eggen.

Hvordan fylle de ledige setene?

Erfaringer fra prosjektet viser at det må svare seg å samkjøre. Det offentlige må derfor i større grad på banen for å legge til rette for gode belønningssystemer som gjør det attraktivt å fylle flere ledige seter. Les mer om belønningssystemer og hva prosjektgruppen jobber med å få på plass her:  http://2pluss.info/slik-gjor-du/#fordeler

Narvestad-film. Kutt køen kjør sammen! (Teaser)

Narvestad-film. Samkjøring – Episode 1

Narvestad-film. Samkjøring – Episode 2

Narvestad-film. Kutt køen kjør sammen! (Full versjon)