Evalueringens hovedspørsmål: Har samkjøring potensiale som etterspørselsstyrende og trafikkdempende tiltak i Norge?

Januar 2014 gjennomførte Sintef en spørreundersøkelse blant bedrifter i området Sandsli / Kokstad i Bergen. Målet med undersøkelsen var å få svar på om samkjøring har potensiale som etterspørselsstyrt og trafikkdempende tiltak i Norge.

Totalt deltok 1 170 personer fra bedriftene i undersøkelsen. Resultatene viser at til tross for en aktiv og omfattende promotering var det en stor gruppe som ikke fikk med seg tilbudet. 2 % av de som svarte på undersøkelsen var «faste samkjørere», 5 % hadde prøvd, men sluttet. Hele 63 % av de spurte hadde ikke fått med seg tilbudet om samkjøring i det hele tatt.

Generelle funn fra undersøkelsen

  • Gjennomsnittsalderen for de som samkjører er noe lavere enn for de som ikke har prøvd samkjøring
  • Viktige drivere for å samkjøre er tidsbesparelse og det å kjenne noen å samkjøre med
  • For de faste samkjørerne rangeres i tillegg miljøhensynet høyt
  • Faktorer knyttet til teknologien får generelt lav score fra brukerne
  • I undersøkelsen kommer det også frem at den viktigste årsaken til at en slutter med samkjøring – i tillegg til utfordringer knyttet til teknologi – er at det gir for lite fleksibilitet i hverdagen

Evalueringens hovedspørsmål

Har samkjøring potensiale som etterspørselsstyrende og trafikkdempende tiltak i Norge?

Evalueringens hovedspørsmål: Har samkjøring potensiale som etterspørselsstyrende og trafikkdempende tiltak i Norge?
Evalueringens hovedspørsmål: Har samkjøring potensiale som etterspørselsstyrende og trafikkdempende tiltak i Norge?

Hele rapporten fra Sintef finner du under Prosjektet / Materiell