I en køsituasjon forurenser bilen to til fire ganger mer enn ved fri flyt. Foto: Klimaseksjonen, Bergen.
Køprising har vært et hett tema i Bergen i det siste. Og i Oslo oppfordret nylig kommunen barn og astmatikere om å holde seg hjemme på grunn av dårlig luft. Det handler om kø, utslipp av farlige gasser, dårlig byluft og tiltak fra byråkrater og politikere for å løse problemene.

Samkjøring nevnes dessverre sjelden som et tiltak for å få ned antall biler på veiene. Når vi vet at det i ferietiden – med rundt 10 % lavere trafikk enn normalt – er bra flyt selv i rushet, vil det være tilstrekkelig at hver og en av oss lar bilen stå et par ganger i måneden og i stedet kjører sammen med andre til og fra jobb. I køsituasjonen forurenser bilen to til fire ganger mer enn ved fri flyt.

Men erfaring viser at samkjøring må svare seg.

Offentlige goder

Det offentlige må i større grad på banen for å legge til rette for gode belønningssystemer som gjør det attraktivt å fylle flere ledige seter. Differensierte bompenger for eksempel, hvor vi oppnår en lavere sats når vi samkjører og en litt høyere sats en normalt når vi ikke gjør det, vil kunne være nok. Rushet kommer igjen i bevegelse og forurensingen kan bli langt mindre. I tillegg: Det koster oss nesten ingenting – og heller ikke staten.