Illustrasjonsbilde, rushtrafikk

Andelen el-biler på veiene i Norge øker stadig. Noe som blant annet merkes i kollektivfeltene. Nå kan det bli et krav om at også el-bilene må samkjøre for å kunne kjøre i kollektivfeltene i rush-trafikken.

Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet om å vurdere tiltak som bedrer fremkommeligheten på innfartsårene til de store byene, skriver Aftenposten.

Noe av det som i første omgang kan komme på tale er at det skal sitte mer enn en person i elbilen i kollektivfeltet.

Les hva aftenposten skriver om saken