Få bedriften i gang med samkjøring

Parkeringsplasser

Det er mangelvare på parkeringsplasser ved mange arbeidsplasser. For hver sjåfør som lar bilen stå, blir det én ledig parkeringsplass. Dette kan redusere utfordringer og kostnader knyttet til parkering.

Grønn profil

For hver sjåfør som lar bilen stå, blir det også én bil mindre i køen. Dermed fremstår bedriften med en grønnere profil. Dette kan også inngå blant andre miljøtiltak, og gi uttelling i ulike miljøsertifiseringsordninger.

Man kan også bygge videre på en grønn profil ved å premiere folk som reiser kollektivt eller sammen i taxi.

Hvordan starte med samkjøring?

En enkel sjekkliste:

 • Hva er status i dag? (Reisevaner og utfordringer)
 • Hvilke målsettinger har bedriften ved innføring av samkjøring?
 • Hvilke ressurser er det aktuelt å bruke?
 • Hvordan kommunisere, internt og eksternt?
 • Hva slags belønningsordninger kan benyttes for å stimulere til samkjøring?
 • Skal man måle resultater? Hvordan?

Noen eksempler på gode belønninger er:

I Solheimsviken er det satt opp egne parkeringsplasser for de som samkjører.
2+ parkering i Solheimsviken.
 • Opprettelse av 2+ parkeringsplasser. Dette er plasser som er reservert for samkjørere, dvs. biler med to eller flere personer til jobben.
 • Konkurranse med premier
 • Sponsing av bompenger eller månedskort for kollektivtransport, for de som samkjører.
 • Rekruttering
 • Start gjerne med en gruppe som bor i nærheten av hverandre. Da er det lettere å få samkjøringen til å fungere.
 • Informer om at det er ikke nødvendig å samkjøre hver dag – men når det passer
 • Premiér ansatte som er flinke til å rekruttere andre samkjørere. Etabler gjerne et nettverk for samkjørere.
 • Inviter gjerne til felles aktiviteter.
 • Få kontaktpersoner i bedriften til å hjelpe brukere med å installere samkjøringsapper og sette opp reiseruter.

Ressurspersoner

En viktig ressurs for bedriften vil være ansatte som er villige til å bidra med informasjon, opplæring og rekruttering av samkjørere i bedriften. Eksempler på aktiviteter kan være:

 • Informasjonsmøter
 • Utdeling av brosjyrer og informasjonsmateriell
 • Hjelp til installasjon av app
 • Bruk av sosiale medier

Få bedriften i gang med samkjøring! Spar miljøet, reduser reisetid og kostnader. For hver sjåfør som lar bilen stå, blir det også én bil mindre i køen.

Behov for hjelp?

Kontakt oss gjerne, så hjelper vi dere med å komme i gang med samkjøring.

Arild Eggen
E-post: arild.eggen@vegvesen.no
Tlf.: 917 49 206

Adresse:
Østre Nesttunveg 4-6
5221 NESTUN