OBS! Gå til INNLEGG i venstremenyen i WordPress for å legge til nye saker :)

Aktuelle saker:

 • Samkjøringsprosjektet i Bergen er avsluttet

  Samkjøringsprosjektet i Bergen er avsluttet

  Etter flere års testing og utvikling av samkjøring i bergensområdet, er prosjektet «Spontan samkjøring» nå avsluttet. Gjennom omfattende litteratursøk, studier av reisevaner, samkjøringstester og samarbeid med andre relevante grupper har prosjektet i Bergen bygget opp en …Les mer
 • Vekst i byområdene og framtidig transportform

  Vekst i byområdene og framtidig transportform

  Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i dag i byområder. Innen 2060 er det forventet at dette tallet er doblet. En mer moderat utvikling skjer riktignok i Norge, men flere av byområdene våre opplever …Les mer
 • Offentlig Samkjøringsplattform (OSP). Hva er det?

  Offentlig Samkjøringsplattform (OSP). Hva er det?

  Hovedmålet med OFU-prosjektet* vårt har vært å utvikle en prototype på et system (OSP) som raskt bidrar til å sikre en «kritisk masse» av samkjørere samt gi sanntidsinformasjon om trafikksituasjonen. Det vil si å sikre …Les mer
 • Samkjøring er lønnsom satsing!

  Samkjøring er lønnsom satsing!

  Antall reiser antas å øke med ca. 400 000 nye reiser daglig innen de neste 25 årene. For å oppnå målet om nullvekst i personbiltrafikken, må disse reisene fordeles på transportformene gang/sykkel, passasjer i kollektivtransport …Les mer
 • Har samkjøring potensiale som trafikkdempende tiltak i Norge?

  Har samkjøring potensiale som trafikkdempende tiltak i Norge?

  Januar 2014 gjennomførte Sintef en spørreundersøkelse blant bedrifter i området Sandsli / Kokstad i Bergen. Målet med undersøkelsen var å få svar på om samkjøring har potensiale som etterspørselsstyrt og trafikkdempende tiltak i Norge. Totalt …Les mer
 • Samkjøring skyter fart internasjonalt

  Samkjøring skyter fart internasjonalt

  Mens vi i Norge famler med å innføre samkjøring som en naturlig del av transporttilbudet, skjer endringene internasjonalt raskere enn forventet. Trond Hovland, daglig leder ITS Norway, mener at myndigheter og private aktørers vilje og …Les mer
 • Flere bilpassasjerer er positivt for kollektivtrafikken

  Flere bilpassasjerer er positivt for kollektivtrafikken

  Daglig er det 130 000 reiser med kollektivtransport i Bergensområdet, og tallet er stigende. I «Kollektivstrategi for Hordaland» opereres det med et scenario der en antar en økning på 250 000 kollektivreiser frem til 2040. …Les mer
 • Kampanjefilm: Kutt køen – kjør sammen!

  Kampanjefilm: Kutt køen – kjør sammen!

  Narvestad oppdager fordelene ved samkjøring og starter rekrutteringen i borettslaget sitt. Men lykkes han? I kampanjefilmen: Kutt køen – kjør sammen! brukes humor som virkemiddel for å formidle hvilke fordeler samkjøring gir. – Når vi vet …Les mer
 • Frokostmøte: Kutt køen – kjør sammen!

  Frokostmøte: Kutt køen – kjør sammen!

  Sammen med Care North og Bergen Næringsråd inviterer vi til frokostmøte 12. mai kl. 08.30 – 10.00 under mottoet: Kutt køen – kjør sammen! Hvert år flytter anslagsvis 6.000 personer til Bergensområdet, noe som betyr ca. 20.000 nye reiser …Les mer
 • - Transportutfordringene i byene trenger smarte løsninger

  - Transportutfordringene i byene trenger smarte løsninger

  Dette uttaler fungerende vegdirektør Lars Aksnes i to ferske innlegg nylig; i fagbladet Samferdsel sitt mars-nummer (kronikk sammen med jernbanedirektør Enger) og på et fagseminar om bærekraftig mobilitetsplanlegging. Dagens bil-dominerte bytrafikk, der over 80 % av …Les mer
 • El-bilene fyller opp kollektivfeltene

  El-bilene fyller opp kollektivfeltene

  Andelen el-biler på veiene i Norge øker stadig. Noe som blant annet merkes i kollektivfeltene. Nå kan det bli et krav om at også el-bilene må samkjøre for å kunne kjøre i kollektivfeltene i rush-trafikken. …Les mer
 • Er samkjøring i ferd med å bli et reelt alternativ for myndighetene?

  Er samkjøring i ferd med å bli et reelt alternativ for myndighetene?

  I rapporten «Utfordringer for framtidens transportsystem» tar samferdselsetatene kraftfullt til orde for å bruke mer IKT i transportsektoren. De peker direkte på at IKT er den billigste måten å utvikle infrastrukturen på, selv om det …Les mer
 • Flere fordeler til de som samkjører

  Flere fordeler til de som samkjører

  Køprising har vært et hett tema i Bergen i det siste. Og i Oslo oppfordret nylig kommunen barn og astmatikere om å holde seg hjemme på grunn av dårlig luft. Det handler om kø, utslipp …Les mer
 • Samkjøring er en del av løsningen for bedre byluft

  Samkjøring er en del av løsningen for bedre byluft

    Så snart vi får kaldt og fint vær i byen vår blir det snakk om å innføre partall/oddetall-kjøring i sentrale deler av Bergen. Ganske dramatisk. Hvordan da komme seg på jobben? Hvor er ekstrabussene? …Les mer
 • Endelig! Vi har fått nye nettsider

  Endelig! Vi har fått nye nettsider

  Friskt design, ryddige sider og fokus på brukervennlighet: I dag har vi gleden av å lansere de nye nettsidene til samkjøringsprosjektet vårt. Målet med siden er å formidle aktuell og nyttig informasjon om prosjektet og …Les mer
 • Historisk vedtak om samkjøring i Bergen bystyre

  Historisk vedtak om samkjøring i Bergen bystyre

  Mandag 26. januar vedtok bystyret i Bergen en handlingsplan for bedre luftkvalitet. Blant bystyrets ti tiltak er et av punktene å stimulere til mer samkjøring og lavutslipp gjennom nullutslippssoner. Les hele saken på Bergen kommune sine …Les mer

Facebook